Jumat, 16 Juli 2010

[Lirik] Choumputo Chigumkkaji (OST Winter's Sonata)

Choumputo Chigumkkaji  
by: Ryu Shi Wonnae-ga olsu-opsul-korago / i-jen kurolsu op-tago
chebal kuman-harago narul tarrae-ji..
chong-mal i-joborigo shipo / tashin-bolsu-optdamyon
narul chapgo-in-nun noye modun-gol
naega utgo-shipul-ttaemada non / narul / uroborige mandunikka..
o-neu-got hanado naye ttaet-daero nonhalsu optke mandunun-gol
niga bogoshipul-ttaemada nan / irohke muno-jyo-borigo manikka
amuri ijulyogo ae-rulssodo ijulsu optke hanikka
chongmal ichoborigo shipo /                                                    
tashin bol su opt-damyon
narul chapgo-in-nun noye modun-gol
naega utgo-shipul-ttaemada non /                                             
narul / uroborige mandunikka..
o-neu-got hanado naye ttaet-daero                                         
nonhalsu optke mandunun-gol
niga bogoshipul-ttaemada nan /                                                       
irohke muno-jyo-borigo manikka
amuri ijulyogo ae-rulssodo ijulsu optke hanikka
tan hansaramul saranghanun-ge itorok                                  
himdunil-injul nan chongmal mollasso
naega utgo-shipul-ttaemada non /                                            
narul / uroborige mandunikka..
o-neu-got hanado naye ttaet-daero                             
nonhalsu optke mandunun-gol
niga bogoshipul-ttaemada nan /                                            
irohke muno-jyo-borigo manikka
amuri ijulyogo ae-rulssodo ijulsu optke hanikka
Cre: Kreah

1 komen ^__^: